Tarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági árak megállapításáról szóló 11/1999. (IX.13.) sz. Kt. rendelet (Csr.) módosításáról

Tarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
Tarján Község Képviselő-testületének a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági árak megállapításáról szóló 11/1999. (IX.13.)sz. Kt. rendeletének melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2.§
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
Melléklet a 17/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
"Melléklet a 11/1999. (IX.13.)sz. Kt. rendelethez

Szennyvízelvezetési és tisztítási díj:
- lakosság részére: 319,60-Ft/kömb. + ÁFA,
amely 12,48,-Ft/köbm. + ÁFA koncessziós díjat tartalmaz
- nagyfogyasztók részére: 451,45,-Ft/köbm. + ÁFA,
amely 122,54,-Ft/köbm. + ÁFA koncessziós díjat tartalmaz"

Borsné Tolnai Mária                    Marx Ernő
    jegyző                          polgármester