Tarján

Választások 2014
Információ
Helytörténet
Programok
Könyvtár
Vendéglátás
Egyesületek
Sramlizenekarok
Zenei fesztivál
Jubileum 2010
Sportcsarnok
Ifjúsági Tábor
Kapcsolatok
Egyházak
Térkép
Szolgáltatások

Önkormányzat

Önkormányzati hírek
Polgármesteri hivatal
Okmányiroda
Tisztségviselők
Rendeletek
Nyilvántartások
Nyomtatványok
Közalapítványok
Közbeszerzés 2010
Közzétételek
Normatív határozatok
Intézmények
Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Helyi építési
szabályzat térképek

Sport


Tarján SE
Községi Sportegyesület
www.tarjanse.hu

FALUTV
www.tarjan.hu/tv

ugrás a képújságra

Sportcsarnok
Városi, megyei sportrendezvények lebonyolítására ideális helyszín..
tovább

Ifjúsági Tábor
Ifjúsági hotel és üdülőházak
tovább

Önkormányzati hírek


Sváb programok

 • Sváb kurzus, November 19. csütörtök, 18.00, Általános Iskola
 • Sütő-főző est, November 20. péntek, 16.30, Tájház
  Részletes program
  Német Nemzetiségi Egyesület

  Árverési hirdetmény

  A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján nyilvános árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, jelen hirdetmény elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban szereplő földrészleteket.
  RÉSZLETES TÉJÉKOZTATÓ

  Rajzpályázat

  Óvodások, iskolások, figyelem! Készítsetek karácsonyi képeslapot magyar vagy német nyelvű bibliai idézetekkel. A műveket november 23-ig leadhatjátok az óvó néninél, osztályfőnöknél, Zoltán atyánál vagy Jakab István tiszteletes úrnál.
  RÉSZLETES TÉJÉKOZTATÓ
  Tarjáni Német Kisebbségi Önkormányzat

  Lomtalanítás - 2015. november 16. hétfő

  Értesítjük Tarján település tisztelt lakosságát,
  hogy a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
  2015. november 16-án, hétfőn lomtalanítást végez a településen.
  RÉSZLETES TÉJÉKOZTATÓ

  Felhívás

  A "pro cultura minoritatum hungariae" - 2015
  Magyarországi nemzetiségek kulturális tevékenységéért díj jelölésére

  A nemzeti művelődési intézet a magyarországon élő nemzetiségek számára díjat adományoz kulturális, közművelődési tevékenységük elismeréséért. A díjjal emlékérem és díszoklevél jár. RÉSZLETEK

  Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

  Tájékoztatom a tisztelt Érintetteket, hogy a Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 2015. szeptember 21-én megkezdte a részarány-kiosztás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti eljárásokat. Az érintett tarjáni külterületi ingatlanok a következők:

  22/26 22/27 23/21 32/8 41/30 53/20 64/8
  229/3 230/2 230/5 233/6 233/8 249/2 254/13

  Az eljárásban részt vevő földmérő:
  Pannon Geodézia Földmérési
  és Térké-pészeti Kft.
  8200 Veszprém, Victor Hugo u. 2.
  Tel.: 06-88/403-290
  Az eljárásban részt vevő jogi szakember:
  Dr. Mechler Márk egyéni ügyvéd
  1055 Budapest,
  Falk Miksa u. 28. 2. emelet 2/A.
  (Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 147.)
  Tel.: 06-1/302-5525
  Dics Mária jegyző

  Emléktáblákat avattak Tarjánban


  A Komárom-Esztergom megyei Tarján tájházában emléktáblát avattak Mikonya József magyarországi német író, Lunczer Teréz tanárnő, Klinger Lőrincné iskolaigazgató és a tájház alapítója, Szegedi Jánosné emlékére.
  www.zentrum.hu

  Nitrát adatszolgáltatás

  Tisztelt Gazdálkodók!
  2015. december 31-ig kell teljesíteni a nitrát adatszolgáltatást!

  Az vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet "nitrát rendelet" alapján adatszolgáltatásra kötelezettek:
  RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

  Kémények ellenőrzése

  A Magyar Kémény Kft. értesítése alapján tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az éves kéményellenőrzést, -tisztítást és -felülvizsgálatot, valamint a szolgáltatási díjak beszedését
  2015. augusztus 14. napjától végzik a Magyar Kémény Kft. munkatársai.
  Ügyfélszolgálatuk címe: 2890 Tata, Tárkányi L. u. 2.
  Ügyfélszolgálatuk munkanapokon: 8.00 - 12.00 óráig
  hétfői napokon: 8.00 - 20.00 óráig
  Polgármesteri Hivatal

  Tájékoztató veszettség elleni védőoltásról

  A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet előírásai alapján az ebek tartásához és kötelező veszettség elleni védőoltásához kapcsolódó főbb tudnivalók.

  Banki károsultak és eladósodott családok részére
  INGYENES segítségnyújtási lehetőség.

  Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban. A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk. Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, illetve a későbbi magáncsőd eljárások során. Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget biztosítunk. (ez határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van rá lehetőség)

  Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
  70/253-2910, 70/432-8868
  valsagkezeles2008@gmail.com
  www.bankikarosultak.hu

  Rendelet a települési támogatásról és a személyes gondoskodásról

  Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodásról
  A rendelet letöltése

  Önkormányzati befizetések

  Értesítem a tisztelt Lakosságot, hogy a Tarjáni Polgármesteri Hivatal megszünteti a készpénz-átutalási megbízások (sárga csekk) használatát. Ezentúl minden befizetést a Pannon Takarék Bank Zrt. Tarjáni Kirendeltségénél (Tarján, Rákóczi u. 8.) készpénzben, vagy saját bankszám-láról történő átutalással lehet teljesíteni a lentebb közölt számlaszámokra...
  Részletes tájékoztató

  Fogászati ügyelet

  Tarján Község Önkormányzata megállapodást kötött Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával fogászati ügyelet fenntartására. A megállapodás értelmében a heti általános pihenőnapokon (szombat, vasárnap) és egyéb munkaszüneti, ünnepnapokon - legalább 6 órás rendelési időben - ügyelet keretében biztosítottak a következő fogászati ellátások: fogeltávolítás, vérzéscsillapítás, idegentest-eltávolítás, törött fog lecsiszolása, gyökércsatorna megnyitása, és az ezekhez szükséges fogászati röntgen.

  A fogászati ügyelet a tatabányai Szent Borbála Kórház (Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.) "P" épületének földszintjén működik. Az ügyeletes szakorvosok nevét - a megkapott tájékoztatás alapján - folyamatosan közzétesszük.
  Az ügyeletes szakorvosok listája
  Marx Ernő polgármester

  Vérvétel - helyben

  Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy az orvosi vizsgálatokhoz szükséges vérvétel miatt
  nem szükséges Tatabányára utazni.
  Vérvételre lehetőség van az Egészségügyi Központban Dr. Kálmán József háziorvosnál szerdánként 7.45-től, előzetes időpont-egyeztetés szerint.
  A levett vér Tatabányára történő beszállítását az önkormányzat vállalja.
  A laboreredmény - elektronikus úton - Dr. Kálmán József háziorvoshoz érkezik vissza.
  Marx Ernő polgármester

  Egyenlő Bánásmód Hatóság

  Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világmeggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri.
  Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

  Új rendeletek

  Költségvetési rendelet 2014

  Tarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.7.).önkormányzati rendelete Tarján Község Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről
  A rendelet mellékletei:
  Tarján Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletei 1-8-ig

  Módosult az építményadó rendelet

  Tarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete az építményadó megállapításáról szóló 15/2002. (XII.13.) sz. Kt. rendelet módosításáról

  Filmforgatási célú közterület-használat

  Tarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a közterület filmforgatási célú felhasználásáról

  SZMSZ

  Tarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (IV.3.)önkormányzati rendelete Tarján község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezet 2014. január 1-től)

  Szociális rendelet

  Tarján község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekjóléti ellátásokról (egységes szerkezet 2014. január 1-től)

  Értesítés

  2014. évben teljesítendő adókötelezettségek

  Értesítés a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014. évben teljesítendő adókötelezettségekről.

  Térkép


 •  

  magyar

  deutsch

  Galéria
  Tarjáni képek
  tovább

  Német Nemzetiségi Egyesület
  www.deutschklub.hu

  Tarjáni Zenei Egyesület
  www.tarjansramli.hu

  Szüreti Felvonulás 2011
  Képek a Szüreti Felvonulásról
  Hagymási Bence fotói
  www.kemma.hu

  Általános Iskola
  Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
  www.tarjaniskola.hu

  Öreg Favágó Kocsmája
  Koncertek, zenés táncos esték a tarjáni Öreg Favágó Kocsmájában
  www.oregfavago.hu

  Sziget Panzió
  Esküvők, konferenciák és egyéb rendezvények...
  www.sziget-panzio.hu

  Pince a Vén Préshez
  Hekk, pizza, grillterasz...
  www.venpres.hu

  Tarjáni Plébánia
  plebaniatarjan.lapunk.hu

  Református Egyházközség
  tarjan.refdunantul.hu

  Das Portal der Ungarndeutsche
  www.ungarndeutsche.de
  Tarjáni Polgármesteri Hivatal,    Cím: 2831 Tarján, Rákóczi út 39.    Telefon: 34/ 372-613, 34/ 372-761    Fax: 34/372-761
  internet: www.tarjan.hu    e-mail: jegyzo@tarjan.hu
  webmester: tomacolor studio