Tarján

Információ
Helytörténet
Programok
Könyvtár
Vendéglátás
Egyesületek
Sramlizenekarok
Zenei fesztivál
Jubileum 2010
Sportcsarnok
Ifjúsági Tábor
Kapcsolatok
Egyházak
Térkép
Szolgáltatások

Önkormányzat

Önkormányzati hírek
Polgármesteri hivatal
Okmányiroda
Tisztségviselők
Rendeletek
Nyilvántartások
Nyomtatványok
Közalapítványok
Közbeszerzés 2010
Közzétételek
Normatív határozatok
Intézmények
Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Helyi építési
szabályzat térképek

Sport


Tarján SE
Községi Sportegyesület
www.tarjanse.hu

FALUTV
www.tarjan.hu/tv

ugrás a képújságra

Sportcsarnok
Városi, megyei sportrendezvények lebonyolítására ideális helyszín..
tovább

Ifjúsági Tábor
Ifjúsági hotel és üdülőházak
tovább

Önkormányzati hírek


Testvérvárosi találkozó Staufenbergben

Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával testvérvárosi találkozón vettünk részt Staufengbergben 2016 júliusában.
Német nyelvű képes beszámoló


Tájékoztatás

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ezúton ad értesítést arról, hogy egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljá-rás indult a Tatabánya Erőmű Kft. kérelmére. A kérelem és az egységes környezethasználati engedély-dokumentáció megtekinthető az alábbi linken:
http://edktvf.zoldhatosag.hu/kozerdeku/2016/melleklet/1040-1.zip
Az esetlegesen érintett tarjáni ingatlanok helyrajzi száma a Tarjáni Polgármesteri Hivatalban és az alábbi linken http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu megtekinthető.
Dics Mária, jegyző

Felhívás

Erdőismereti vetélkedő középiskolásoknak
Részletek

Álláshirdetés

Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szól" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére.
Részletek

Engedély nélküli kutak

Tájékoztatom az Érintetteket, hogy a korábban engedély nélkül létesített (fúrt) kutak engedélyeztetésével kapcsolatos információk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján megtalálhatók: http://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok
Dics Mária, jegyző

Vadászterületek

Értesítem az érintetteket, hogy a 11-252460 kódszámú és a 11-252450 kódszámú vadászterületek földtulajdonosi közösségei 2016. augusztus 30-án gyűlést tartottak.
A gyűlésen meghozott határozatok a Tarjáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
illetve a http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/ internetes oldalon megtekinthetők.
Dics Mária, jegyző

Figyelem! Kárt okozó vadak kilövése

Értesítem Tarján község lakosságát, hogy önkormányzatunk a Tatabányai Rendőrkapitányságtól engedélyt kapott arra, hogy hivatásos vadász igénybevételével a település belterületén kilövesse a kárt okozó, embereket és állatokat veszélyeztető rókákat.
A kilövés engedélyezett határideje: 2017. február 28.
A kilövés engedélyezett területe: Az Irtvány dűlőtől a település belterülete felé nyúló rész
A kilövésért felelős: Kiss Tibor hivatásos vadász
A kilövés engedélyezett időszaka alatt a lakosság fokozott figyelmét és óvatosságát kérem.
Dics Mária jegyző

Hirdetmény

Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztályának tájékoztatása szerint a tarjáni 0233/8, 032/8, 022/26, 022/27 és a 0230/2 hrsz-ú földterületek megosztására és osztásirányára vonatkozó terv elkészült, amelyek megtekinthetők a Tarjáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az alábbi linken:
hirdetmeny.magyarorszag.hu

Hirdetmény

Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztályának tájékoztatása szerint a tarjáni 0249/2 és a 0233/6 hrsz-ú földterületek megosztására és osztásirányára vonatkozó terv elkészült, amelyek megtekinthetők a Tarjáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az alábbi linken:
hirdetmeny.magyarorszag.hu

Tájékoztatás

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. vízakna-vízbázis védőidomának kijelölésében a következő tarjáni ingatlanok érintettek:
Helyrajzi szám
278/1a 0279/2 0280/5 0252 0257 0254/11
0197/b 0224 0228 0278/1b 0280/3a 0281/1
0253 0261 0254/13a 0198 0225 0226/1a
0278/2a 0280/3b 0239 0256 0254/10 0197a
0199 0227 0226/1b 0278/2b 0280/4 0245

Számlálóbiztos kerestetik

A Központi Statisztikai Hivatal október 1-jei eszmei időponttal, országosan 10%-os mintán mikrocenzust, úgynevezett "kis népszámlálást" hajt végre. Az összeírás kizárólag önkitöltéssel, online módon (2016. október 1-9. között), illetve számlálóbiztosok által mobil eszköz segítségével végrehajtott interjú keretében zajlik majd (2016. október 10-31. között). Az adatfelvétel ideje alatt az adatszolgáltatásban akadályozottak adatszolgáltatási kötelezettségüket pótösszeírás keretében 2016. november 8-ig számlálóbiztosi interjúval teljesítik.
Részletes tájékoztató
Díjtételek
Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi egyeztetés

A Közlekedéstudományi Intézet értesítése alapján tájékoztatom a közvéleményt arról, hogy elkészültek a nagyforgalmú köz- és vasutakra vonatkozó zajvédelmi intézkedési tervek. Tarján település közigazgatási területén áthalad az M1 autópálya, de a település belterületét nem érinti. A tervekkel kapcsolatos szakmai anyagok az alábbi linkeken érhetők el:

M1 - Stratégiai zajvédelmi intézkedési terv
Általános leírás
Műszaki dokumentáció
Az intézkedési tervre vonatkozó észrevételek közlésére és az egyéb kérdések felmerülése esetére kapcsolatfelvétel az intezkedes[kukac]kti.hu elektronikus levélcímen lehetséges.
Dics Mária, jegyző

Vadászterületek

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján a 2017. március 1-jétől kialakítandó vadászterületek tervezett határai és annak térképi ábrázolása megtekinthető a Tarjáni Polgármesteri Hivatalban és az alábbi linken:
http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu
Dics Mária, jegyző

Tájékoztató

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal értesíti az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a tarjáni székhelyű L&P Magyarország Kft. kérelmére a kft. telephelyén (Tarján Tornyópuszta 0234/107 hrsz.) a légszennyező pontforrásaira vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi engedély kiadására irányuló eljárás indult.

A hatásterület a tarjáni 0234/8, 0234/25-28, 0234/78, 0234/102, 0234/103 és 0234/104, hrsz-ú ingatlanokat érinti. Ezzel kapcsolatos hirdetmény megtekinthető a http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu linken, a zöldhatóság honlapján
http://edktvf.zoldhatosag.hu és a Tarjáni Polgármesteri Hivatalban.
Dics Mária, jegyző

Amit a méhnyakszűrésről tudni érdemes

Az egészség megőrzésének ma már többféle módja ismert. Tudnunk kell azonban, hogy nem elegendő egészségesen táplálkozni, mozogni, kerülni a dohányzást és az alkoholfogyasztást. Figyelnünk kell egészségi állapotunkat is, melynek egyik lehetséges módja a szűrővizsgálat.
Bővebben
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

Lakossági felhívás

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüze-lőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogsza-bályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korrn. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a kör-nyezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.
Bővebben
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Mammográfiás szűrővizsgálat

Azok a Tarján településen lakó 45-65 év közötti hölgyek, akik az elmúlt két esztendőben nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton, 2016. február hónapban névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra.
A vizsgálat időpontja:
2016. március 9-től kezdődően, a behívólevélen megadott időpontban.
A vizsgálat helye:
KEM Szent Borbála Kórház, Mammográfia
Tatabánya, Dózsa György út 77.
Amennyiben kérdés merül fel, készséggel állunk az érdeklődők rendelkezésére. Elérhetőségünk:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Tel: 34/ 512-724
Részletes tájékoztató
Törődjünk egészségünkkel és vegyünk részt a szűrővizsgálaton!

Őstermelői igazolványok

Tekintettel arra, hogy sok esetben lejárnak a 2013-ban kiváltott őstermelői igazolványok és 2015. december 31-én hatályukat vesztették, 2016-ban nagy számú őstermelői ügyintézés várható....
Részletes tájékoztató

Otthoni pálinkafőzés

Felhívás a magánfőzéshez (otthoni pálinkafőzéshez) kapcsolódó bejelentési és bevallási kötelezettség teljesítéséről
2015. január 1-jével a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai módosultak.
Részletes tájékoztató

Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése

Tájékoztatjuk Tarján tisztelt Lakosságát, hogy 2016. év januárjától bevezetjük községükben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Az eddigiekben megszokott heti rendszeres háztartási vegyes hulladék szállítása mellett, ezen időponttól kezdődően negyedévente egy-egy alkalommal, külön-külön zsákokba gyűjtve szállítjuk el Önöktől a szelektíven gyűjtött hulladékot: egyik héten a papírt, másik héten a műanyag hulladékot.
Részletek
Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Tájékoztatom a tisztelt Érintetteket, hogy a Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 2015. szeptember 21-én megkezdte a részarány-kiosztás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti eljárásokat. Az érintett tarjáni külterületi ingatlanok a következők:

22/26 22/27 23/21 32/8 41/30 53/20 64/8
229/3 230/2 230/5 233/6 233/8 249/2 254/13

Az eljárásban részt vevő földmérő:
Pannon Geodézia Földmérési
és Térképészeti Kft.
8200 Veszprém, Victor Hugo u. 2.
Tel.: 06-88/403-290
Az eljárásban részt vevő jogi szakember:
Dr. Mechler Márk egyéni ügyvéd
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 28. 2. emelet 2/A.
(Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 147.)
Tel.: 06-1/302-5525
Dics Mária jegyző

Emléktáblákat avattak Tarjánban


A Komárom-Esztergom megyei Tarján tájházában emléktáblát avattak Mikonya József magyarországi német író, Lunczer Teréz tanárnő, Klinger Lőrincné iskolaigazgató és a tájház alapítója, Szegedi Jánosné emlékére.
www.zentrum.hu

Banki károsultak és eladósodott családok részére
INGYENES segítségnyújtási lehetőség.

Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban. A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk. Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, illetve a későbbi magáncsőd eljárások során. Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget biztosítunk. (ez határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van rá lehetőség)

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
70/253-2910, 70/432-8868
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Rendelet a települési támogatásról és a személyes gondoskodásról

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodásról
A rendelet letöltése

Önkormányzati befizetések

Értesítem a tisztelt Lakosságot, hogy a Tarjáni Polgármesteri Hivatal megszünteti a készpénz-átutalási megbízások (sárga csekk) használatát. Ezentúl minden befizetést a Pannon Takarék Bank Zrt. Tarjáni Kirendeltségénél (Tarján, Rákóczi u. 8.) készpénzben, vagy saját bankszám-láról történő átutalással lehet teljesíteni a lentebb közölt számlaszámokra...
Részletes tájékoztató

Fogászati ügyelet

Tarján Község Önkormányzata megállapodást kötött Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával fogászati ügyelet fenntartására. A megállapodás értelmében a heti általános pihenőnapokon (szombat, vasárnap) és egyéb munkaszüneti, ünnepnapokon - legalább 6 órás rendelési időben - ügyelet keretében biztosítottak a következő fogászati ellátások: fogeltávolítás, vérzéscsillapítás, idegentest-eltávolítás, törött fog lecsiszolása, gyökércsatorna megnyitása, és az ezekhez szükséges fogászati röntgen.

A fogászati ügyelet a tatabányai Szent Borbála Kórház (Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.) "P" épületének földszintjén működik. Az ügyeletes szakorvosok nevét - a megkapott tájékoztatás alapján - folyamatosan közzétesszük.
Az ügyeletes szakorvosok listája
Marx Ernő polgármester

Vérvétel - helyben

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy az orvosi vizsgálatokhoz szükséges vérvétel miatt
nem szükséges Tatabányára utazni.
Vérvételre lehetőség van az Egészségügyi Központban Dr. Kálmán József háziorvosnál szerdánként 7.45-től, előzetes időpont-egyeztetés szerint.
A levett vér Tatabányára történő beszállítását az önkormányzat vállalja.
A laboreredmény - elektronikus úton - Dr. Kálmán József háziorvoshoz érkezik vissza.
Marx Ernő polgármester

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világmeggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri.
Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

Új rendeletek

Költségvetési rendelet 2014

Tarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.7.).önkormányzati rendelete Tarján Község Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről
A rendelet mellékletei:
Tarján Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletei 1-8-ig

Módosult az építményadó rendelet

Tarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete az építményadó megállapításáról szóló 15/2002. (XII.13.) sz. Kt. rendelet módosításáról

Filmforgatási célú közterület-használat

Tarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a közterület filmforgatási célú felhasználásáról

SZMSZ

Tarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (IV.3.)önkormányzati rendelete Tarján község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezet 2014. január 1-től)

Szociális rendelet

Tarján község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekjóléti ellátásokról (egységes szerkezet 2014. január 1-től)

Értesítés

2014. évben teljesítendő adókötelezettségek

Értesítés a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014. évben teljesítendő adókötelezettségekről.

Térkép


 

magyar

deutsch

Zenei Fesztivál 2016
Pethő Mónika képei I.

Zenei Fesztivál 2016
Pethő Mónika képei II.

Zenei Fesztivál 2016
Pethő Mónika képei III.

Szüreti Felvonulás 2011
Képek a Szüreti Felvonulásról
Hagymási Bence fotói
www.kemma.hu

Általános Iskola
Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
www.tarjaniskola.hu

Tarjáni Zenei Egyesület
www.tarjansramli.hu

Német Nemzetiségi Egyesület
www.deutschklub.hu

Öreg Favágó Kocsmája
Koncertek, zenés táncos esték a tarjáni Öreg Favágó Kocsmájában
www.oregfavago.hu

Sziget Panzió
Esküvők, konferenciák és egyéb rendezvények...
www.sziget-panzio.hu

Pince a Vén Préshez
Hekk, pizza, grillterasz...
www.venpres.hu

Tarjáni Plébánia
plebaniatarjan.lapunk.hu

Református Egyházközség
tarjan.refdunantul.hu

Das Portal der Ungarndeutsche
www.ungarndeutsche.de
Tarjáni Polgármesteri Hivatal,    Cím: 2831 Tarján, Rákóczi út 39.    Telefon: 34/ 372-613, 34/ 372-761    Fax: 34/372-761
internet: www.tarjan.hu    e-mail: jegyzo@tarjan.hu
webmester: tomacolor studio